Yksityinen sektori

Ammattitaidolla toteutetut hankinnat tukevat liiketoiminnan kannattavuutta ja tavoitteita tuoden varmuutta toimintaan.

Markkinakartoitus (auditointi)

Markkinakartoituksessa selvitetään asiakkaan haluttujen ostojen nykytila suhteessa markkinaan sisällön, hinnoittelun ja tavoitteiden suhteen. Osana kartoitusta selvitetään erilaisia vaihtoehtoja nykytilan rinnalle.

Markkinakartoituksen avulla kehitetään organisaation toimintaa ja kannattavuutta niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Yksittäiset kilpailutukset

Yksittäisissä kilpailutuksissa asetetaan tavoitteet hankinnalle yhdessä asiakkaan kanssa, jonka jälkeen HankintaPartners luo kilpailutukseen tarvittavat materiaalit ja pyytää tarjoukset markkinoilta.

HankintaPartners vastaanottaa tarjoukset ja koostaa niistä yhteenvedon asiakkaalle suosituksineen.

HankintaPartners avustaa asiakasta sopimusten voimaan saattamisessa, irtisanomisissa sekä käyttöönotossa.

Vakuutusten meklarointi

Meklaroinnissa HankintaPartners ottaa vastattavakseen asiakkaan vakuutuskannan kokonaisvaltaisen ylläpidon, kilpailuttamisen sekä vahinkojen hoidon.

Erilliset selvitykset

HankintaPartnersin avulla selvitetään jo olemassa tai suunnitteilla olevan hankinnan muuttamista, kehittämistä, mitoitusta, ulkoistamista tai In-house-mallia sekä muita vastaavanlaisia tarpeita.

Palvelumallit koskevat tyypillisesti seuraavia ostoja:

 • Vakuutukset
 • Työterveys
 • ICT- ja ohjelmistot
 • Talous- ja palkkahallinto
 • Varainhoito
 • Operaattorit ja vaihdepalvelut
 • Sähkönhankinta
 • Pientarvikkeet
 • Siivous
 • Jätehuolto
 • Kiinteistönhuolto
 • Hygienia- ja saniteettitarvikkeet
 • Toimistotarvikkeet
 • Elintarvikkeet
 • Työvaatteet- ja suojaimet
 • Materiaalihankinnat
 • Kone- ja kalustohankinnat