Julkinen sektori

Hankinnan ulkoistaminen ammattilaiselle tuo aikaa ja varmuutta organisaation toimintaan sekä kehittämiseen.

Auditointi

Auditointi antaa kokonaisvaltaisen läpileikkauksen hankintojen nykytilasta. Sisältäen nykytilan analyysin, markkinavertailun, kehityskohteet ja kilpailutuskalenterin tulevaisuuteen.

Vakuutusten meklarointi

Meklaroinnissa HankintaPartners ottaa vastattavakseen asiakkaan vakuutuskannan kokonaisvaltaisen ylläpidon, kilpailuttamisen sekä vahinkojen hoidon.

Erilliset selvitykset

HankintaPartnersin avulla selvitetään jo olemassa tai suunnitteilla olevan hankinnan muuttamista, kehittämistä, mitoitusta, ulkoistamista tai In-house-mallia sekä muita vastaavanlaisia tarpeita.

Yksittäiset kilpailutukset

Yksittäisissä kilpailutuksissa HankintaPartners huolehtii:

 • Nykytilan kartoituksen
 • Tavoitteiden asettamisen yhdessä asiakkaan kanssa
 • Markkinatilanteen huomioimisen 
 • Tarvittavan kilpailutusmateriaalin muodostamisen
 • Hankinnan julkaisun sekä kysymysten vastaanoton sekä niihin vastaamisen
 • Tarjousten vastaanoton sekä vertailujen koostamisen asiakkaalle
 • Päätöksentekoperusteiden laadinnan sekä tarjoajien informoimisen
 • Sopimusten voimaansaattamisen sekä tarvittaessa irtisanomisen 
 • Käyttöönoton varmistamisen tarvittaessa
 • Oikaisuvaateissa ja valituksissa avustamisen tarvittaessa  
 • Tarvittavat tapaamiset asiakkaan kanssa