Tehokas hankintapalvelu

Yksityisen sektorin toimijoille

  • Järkevästi ja huolellisesti toteutetut hankinnat tukevat yrityksesi/yhteisösi liiketoiminnan strategiaa ja tuovat siihen varmuutta.
  • Ulkoistamalla hankintasi pystyt vapauttamaan omaa aikaasi esimerkiksi operatiivisen toiminnan kehittämiseen.
  • HankintaPartnersin palvelut lähtevät aina asiakkaan tarpeista.
  • Palveluihimme kuuluvat niin hankintojen kartoitus, tarkastelu, kilpailutus kuin ylläpitokin.
  • Räätälöimme hankintoihin aina asiakkaan tarpeiden mukaisen toimintamallin.

Auditointi

Auditoinnin tarkoituksena on antaa kokonaisvaltainen läpileikkaus hankintojen nykytilasta. Pitäen sisällään markkinavertailun, sisällön, kustannusten ja laadun osalta toimenpidesuosituksineen.

Kilpailutus

Kilpailutuspalvelut pitävät sisällään markkinakartoituksen, materiaalit, toteutuksen, yhteenvedon ja sopimusten voimaan saattamisen.

Jatkuvat hankinnat

Jatkuvat hankinnat pitävät sisällään markkinakartoituksen, materiaalin, toteutuksen, yhteenvedon ja sopimusten voimaan saattamisen.

Kertaluonteiset hankinnat

Kertaluonteiset hankinnat pitävät sisällään markkinakartoituksen, materiaalit, toteutuksen, yhteenvedon ja sopimusten voimaan saattamisen.

Sopimusten hallinta

Sopimusten hallinta pitää sisällään ohjelmiston, jonka avulla asiakkaamme saavat kokonaisvaltaisen kuvan sopimuksistaan sekä niihin kohdistuvista kuluista, toimien näin myös budjetoinnin työkaluna.

Kartoitukset ja mitoitukset

Palvelu pitää sisällään asiakkaan tarpeen määrittelyn mm. henkilöstöresurssit, palvelut tai tuotteet sekä laadulliset tekijät.

Julkisen sektorin toimijoille

  • Pidämme huolen, että hankintaprosessi sujuu alusta loppuun onnistuneesti, mikä on julkisten hankintojen luonteesta johtuen ensisijaisen tärkeää.
  • Hoidamme tarjouspyyntöjen ja sopimusmateriaalien laadinnan ja varmistamme sisällön oikeellisuuden. Näin vältytään ristiriidoilta ja hanke saa arvoisensa lopputuloksen.
  • HankintaPartnersin palvelut lähtevät yksityispuolen tapaan aina asiakkaan tarpeista.
  • Hankintapalveluihimme kuuluu yksittäisen tai useamman hankinnan kartoitus, tarkastelu, kilpailutus tai ylläpito.
  • Räätälöimme hankintoihin aina asiakkaan tarpeiden mukaisen toimintamallin.

Auditointi

Auditoinnin tarkoituksena on antaa kokonaisvaltainen läpileikkaus hankintojen nykytilasta. Pitäen sisällään markkinavertailun, sisällön, niin kustannusten ja kuin laadun osalta toimenpidesuosituksineen.

Kilpailutukset

Kilpailutuspalvelut pitävät sisällään markkinakartoituksen, materiaalit, toteutuksen, yhteenvedon ja sopimusten voimaan saattamisen hankintalain edellyttämällä tavalla.

Jatkuvat hankinnat

Jatkuvat hankinnat pitävät sisällään markkinakartoituksen, materiaalit, toteutuksen, yhteenvedon ja sopimusten voimaan saattamisen hankintalain edellyttämällä tavalla.

Kertaluonteiset hankinnat

Kertaluonteiset hankkinnat pitävät sisällään markkinakartoituksen, materiaalit, toteutuksen, yhteenvedon ja sopimusten voimaan saattamisen hankintalain edellyttämällä tavalla.

Sopimusten hallinta

Sopimusten hallinta pitää sisällään ohjelmiston, jonka avulla asiakkaamme saavat kokonaisvaltaisen kuvan sopimuksistaan sekä niihin kohdistuvista kuluista, toimien näin myös budjetoinnin työkaluna.

Kartoitukset ja mitoitukset

Palvelu pitää sisällään asiakkaan tarpeen määrittelyn mm. henkilöstöresurssit, palvelut tai tuotteet sekä laadulliset tekijät.